Privacy verklaring

MusicStocks zal te allen tijde de privacy van alle gebruikers van haar website beschermen en zorgen voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke informatie. Persoonlijke informatie zal alleen gebruikt worden voor eigen doeleinden en zal onder geen voorwaarde verstrekt worden aan derden. Indien de klant dit wenst zullen klantgegevens op aanvraag kostenloos uit het klantenbestand worden gewist .